Posts filed under the category: Fasaha tv (Page 1)

thumbnail image

Meye digiri

Published August 25, 2020. 5:33pm. By MUHAMMAD. Under Fasaha tv

Digiri wanini abune da ake samuwa ta hanyar yawa ku darajar wani abu Misali (1)DIGIRI FANIN KARATU mafiyawa munsan digiri anayin shine tahan yar karatu bayan gama wata makaranta kamar jami.a miyasa ake kiransa da digiri? Sabuda karatune dayazamu mai yawangaske (2)DIGIRIN FADI yayinda f...

Comments 0


Post thumbnail

Barkada salla

Published July 31, 2020. 11:18am. By MUHAMMAD. Under Fasaha tv

Yaune muke mi cike dafarin ciki kan wanan ranar goma zulqida 10;22;1041

Comments 0


Nakune karamin marubuci UK ALI

Barka, wannan shi ne bangaren bayani game da mai wallafa. A wannan shafi na fasaha tv bama yada banna


Recent Blog Posts

  • thumbnail image Meye digiri
    Digiri wanini abune da ake samuwa ta hanyar yawa ku darajar wani abu Misali (1)DIGIRI FANIN KARATU mafiyawa munsan digiri anayin shine taha...Read more
  • [Post thumbnail] Barkada salla
    Yaune muke mi cike dafarin ciki kan wanan ranar goma zulqida 10;22;1041

Blog Categories